Kalendar događanja

Radionica za korisnike u okviru mjere I.3. “Partnerstva između znanstvenika i ribara” u Zagrebu

23. srpnja 2019. 11:00 - 14:00h
GDi, Baštijanova ulica 52A, Zagreb, Hrvatska

Obavještavamo vas da će se radionica za korisnike vezano uz Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“  održati dana 23. srpnja 2019. godine (utorak) s početkom u 11:00 sati, u Zagrebu, Baštijanova ulica 52a (prostorije GDi GISDATA).

Radionica je predviđena kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječaju, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ostvarili pravo na potporu u okviru ove mjere.

S obzirom da će na radionici biti predstavljen sustav za on-line podnošenje zahtjeva potporu koji se uvodi u okviru ovoga Natječaja, poželjno je da korisnici imaju sa sobom prijenosno računalo koje će koristiti za vrijeme radionice.

Sudjelovanje na radionici je potrebno prijaviti  na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr  ili putem telefona na: 01/6443-181, najkasnije do 22. srpnja 2019. godine do 14:00 sati.

Lokacija

GDi, Baštijanova ulica 52A, Zagreb, Hrvatska