Kalendar događanja

Radionica za korisnike za mjeru IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” i mjeru “Produktivna ulaganja u akvakulturu” u Zagrebu

28. lipnja 2017. 10:00 - 15:00h
Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, Hrvatska

Obavještavamo vas da će se radionica za korisnike vezano uz Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište ribarstva i akvakulture“ i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ održati u Zagrebu, dana 28. lipnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati, u Ministarstvu poljoprivrede, Kino dvorana, na adresi Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Sudjelovanje na radionici je potrebno prijaviti na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem telefona na: 01/6443-180, najkasnije do 27. lipnja 2017. godine do 15:00 sati.

Lokacija

Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, Hrvatska