E-novine

E-novine za mjesec lipanj 2015. – broj 2.

Izdanje za mjesec lipanj 2015. – broj 2.

 • Održana konferencija „Zajednička ribarstvena politika EU i budućnost ribara u Republici Hrvatskoj“
 • Održana sjednica Savjetodavnog Vijeća za ribarstvo
 • Održan sastanak Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva u Luksemburgu
 • Održana prva sjednica Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
 • 3. LAG summer festival 2015.
 • Održana 47. godišnja skupština FEAP-a
 • Odluke za akvakulturu
 • Odluke o privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti
 • Završena sezona tunolova za plivaričare
 • Hrvatsko ribarstvo u brojkama
 • Zanimljivosti uz pitanja i odgovore – Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG-ovi)