E-novine

E-novine za mjesec kolovoz 2016. – broj 15.

Izdanje za mjesec kolovoz 2016. – broj 15.

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
 • Odluka o dopunama Odluke o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
 • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2016. godine
 • Izdane konačne Odluke za mjeru I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
 • Do sada isplaćeno…
 • „Tunuara 2016. – kualjske ribarske noći“
 • Prikupljanje socio-ekonomskih podataka u 2016. godini
 • E-savjetovanja
 • Novo radno vrijeme Ribarskog monitoring centra