E-novine

E-novine za mjesec kolovoz 2015. – broj 4.

Izdanje za mjesec kolovoz 2015. – broj 4.

  • Ograničenje obavljanja ribolova pridnenom povlačnom mrežom-koćom u ribolovnim zonama C i D
  • Zabrana obavljanja ribolova okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2015. godini
  • Podaci o isplatama za mjeru 1.2. „Privremena obustava ribolovne aktivnosti“
  • Objavljen Javni natječaj dodjele kvote za ulov za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune u 2015.
  • Zajedničko uređenje tržišta