E-novine

E-novine za mjesec ožujak 2016. – broj 10.

Izdanje za za mjesec ožujak 2016. – broj 10.

  • Sastanak sa ovlaštenicima povlastica plovila autoriziranih za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini
  • Tjedan EU fondova
  • Objavljeni Natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. i siječanj 2016.
  • Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
  • Preko 2 milijuna kuna isplaćeno za akvakulturu
  • Isplaćene državne potpore u 2015. godini
  • Javna rasprava – Ex post evaluacija Europskog fonda za ribarstvo (EFR) i mogući budući Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) nakon 2020. godine