E-novine

E-novine za mjesec prosinac 2015. – broj 7.

Izdanje za mjesec prosinac 2015. – broj 7.

  • Odobren Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini
  • Svečano predstavljanje „Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.“
  • 1. sjednica Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
  • 11. Susret gospodarstvenika u akvakulturi Republike Hrvatske
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
  • Isplate u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“
  • Godišnje izvješće o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2014. godinu