E-novine

E-novine za mjesec prosinac 2016. – broj 19.

Izdanje za mjesec prosinac 2016. – broj 19.

  • Udio sufinanciranja za mali priobalni ribolov u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  • Izmjene i dopune Pravilnika i natječaja u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“
  • Objavljene izmjene natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
  • Produljenje roka za dostavu Zahtjeva za isplatu za mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture te „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
  • 10. međunarodni sajam ribarstva i opreme Crofish
  • Pilot projekt „Od mora do stola“
  • Socio-ekonomsko prikupljanje podataka u 2016. godini