E-novine

E-novine za mjesec siječanj 2016. – broj 8.

Izdanje za mjesec siječanj 2016. – broj 8.

 • Objavljeni Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2015. godini
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
 • Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
 • Uvođenje transportnog dokumenta od 01. siječnja 2016. godine
 • Ribarima koji koriste bezolovna benzinska goriva omogućen povrat trošarine
 • Objavljeni pravilnici i natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ za plivaričarski i koćarski ribolov
 • Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
 • Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”
 • Produljeni rokovi natječaja za mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ i IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”
 • Objavljen Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini
 • Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini
 • Završene isplate u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ – iskorištena cjelokupna financijska omotnica