O fondu

Javna rasprava

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.(Operativni program). Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Operativnog programa, te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima.

Sukladno mišljenju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu značajnog utjecaja na okoliš Operativnog programa, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo odluku o upućivanju nacrta Operativnog programa i Strateške studije na javnu raspravu. Javna rasprava, uključujući javni uvid i javno izlaganje, održava se u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2015. godine.

Dokumenti