Mjere

Mjera I.1. Inovacije

Namjena

Poticanje inovacija u ribarstvu

Tip operacije

  • Projekti čiji je cilj razvoj ili uvođenje novih ili znatno poboljšanih proizvoda i opreme, novih ili poboljšanih postupaka i tehnika te novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište.

Korisnici

Znanstvena ili tehnička tijela priznata od strane EU ili RH ili subjekti u ribarstvu u suradnji s tim tijelima