Mjere

Mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Namjena

Naknada za trajno povlačenje iz ribolova

Tip operacije

  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti uniÅ”tavanjemĀ plovila;
  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti prenamjenomĀ plovila u druge djelatnosti izvan gospodarskogĀ ribolova;
  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti u svrhu očuvanjaĀ pomorske baÅ”tine.

Korisnici

Vlasnici ribarskih plovila

DA LI U OKVIRU MJERE I.10. ā€žTRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTIā€œ POSTOJI MOGUĆNOST OTKUPA ILI DAROVANJA PLOVILA OD STRANE KORISNIKA PREMA TREĆOJ OSOBI UMJESTO UNIÅ TENJA?

Ribarska plovila za koja se ostvaruje potpora u okviru mjere I.10. ā€žTrajni prestanak ribolovnih aktivnostiā€œ mogu biti povučena iz ribolova isključivo na način na koji je propisano Pravilnikom:

  • UniÅ”tavanjem koje podrazumijeva trajno fizičko uniÅ”tavanje ribarskog plovila (ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela),
  • Prenamjenom za aktivnosti izvan ribolova koja podrazumijeva prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru ili
  • Prenamjenom u svrhu očuvanja pomorske baÅ”tine koja podrazumijeva prenamjena tradicionalnog drvenog plovilaĀ  (drveno plovilo, staro najmanje 30 godina i izgrađeno u Republici Hrvatskoj) s ciljem prezentacije tog plovila kao baÅ”tine na kopnu (postupaka kojima se plovilo prenamijenjeno u svrhu očuvanja pomorske baÅ”tine čini dostupnim javnosti radi zadovoljenja kulturnih, znanstvenih i edukativnih potreba te Å”irenja saznanja o vrijednostima i značaju plovila).

Navedene aktivnosti provodi isključivo vlasnik ribarskog plovila koji je podnio zahtjev za potporu i ostvario pravo na potporu, tj. korisnik mora zavrŔiti aktivnost za koju mu je odobrena potpora u skladu sa Pravilnikom i Natječajem te ga ne smije prodati, dati u najam, darovati niti dati na bilo kakvo drugo raspolaganje. U slučaju prenamjene, ova odredba vrijedi i u razdoblju od 5 godina nakon primljenih financijskih sredstava potpore.

Drugim riječima, u okviru ove mjere ne postoji mogućnost otkupa ili darovanja plovila od strane korisnika prema trećoj osobi umjesto uniÅ”tenja.

DA LI ĆE SE MJERA I.10. ā€œTRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTIā€ PROVODITI U 2018. I 2019. GOD.?

Na temelju članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, potpora za mjeru I.10. ā€œTrajni prestanak ribolovnih aktivnostiā€ se može dodijeliti samo do 31. prosinca 2017. godine. Drugim riječima, mjera se neće provoditi u 2018. i 2019. godini.

DA LI ĆE SE MJERA I.10 TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTIā€ PROVODITI DALJE, ODNOSNO I NAKON 2017. GODINE?

Na temelju članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, potpora za mjeru I.10. ā€œTrajni prestanak ribolovnih aktivnostiā€ se može dodijeliti samo do 31. prosinca 2017. godine. Drugim riječima, trenutno otvoreni natječaj za mjeru I.10. ā€œTrajni prestanak ribolovnih aktivnostiā€ (ā€žNarodne novineā€œ, broj 98/2017) je posljednji te se mjera neće provoditi nakon 2017. godine sve do kraja Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.