Mjere

Mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Namjena

Naknada za trajno povlačenje iz ribolova

Tip operacije

  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti uništavanjem plovila;
  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti prenamjenom plovila u druge djelatnosti izvan gospodarskog ribolova;
  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti u svrhu očuvanja pomorske baštine.

Korisnici

Vlasnici ribarskih plovila