Mjere

Mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Namjena

Naknada za trajno povlačenje iz ribolova

Tip operacije

  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti uništavanjem plovila;
  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti prenamjenom plovila u druge djelatnosti izvan gospodarskog ribolova;
  • Trajna obustava ribolovnih aktivnosti u svrhu očuvanja pomorske baštine.

Korisnici

Vlasnici ribarskih plovila

DA LI U OKVIRU MJERE I.10. „TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ POSTOJI MOGUĆNOST OTKUPA ILI DAROVANJA PLOVILA OD STRANE KORISNIKA PREMA TREĆOJ OSOBI UMJESTO UNIŠTENJA?

Ribarska plovila za koja se ostvaruje potpora u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ mogu biti povučena iz ribolova isključivo na način na koji je propisano Pravilnikom:

  • Uništavanjem koje podrazumijeva trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila (ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela),
  • Prenamjenom za aktivnosti izvan ribolova koja podrazumijeva prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru ili
  • Prenamjenom u svrhu očuvanja pomorske baštine koja podrazumijeva prenamjena tradicionalnog drvenog plovila  (drveno plovilo, staro najmanje 30 godina i izgrađeno u Republici Hrvatskoj) s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu (postupaka kojima se plovilo prenamijenjeno u svrhu očuvanja pomorske baštine čini dostupnim javnosti radi zadovoljenja kulturnih, znanstvenih i edukativnih potreba te širenja saznanja o vrijednostima i značaju plovila).

Navedene aktivnosti provodi isključivo vlasnik ribarskog plovila koji je podnio zahtjev za potporu i ostvario pravo na potporu, tj. korisnik mora završiti aktivnost za koju mu je odobrena potpora u skladu sa Pravilnikom i Natječajem te ga ne smije prodati, dati u najam, darovati niti dati na bilo kakvo drugo raspolaganje. U slučaju prenamjene, ova odredba vrijedi i u razdoblju od 5 godina nakon primljenih financijskih sredstava potpore.

Drugim riječima, u okviru ove mjere ne postoji mogućnost otkupa ili darovanja plovila od strane korisnika prema trećoj osobi umjesto uništenja.

DA LI ĆE SE MJERA I.10. “TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI” PROVODITI U 2018. I 2019. GOD.?

Na temelju članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, potpora za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” se može dodijeliti samo do 31. prosinca 2017. godine. Drugim riječima, mjera se neće provoditi u 2018. i 2019. godini.

DA LI ĆE SE MJERA I.10 TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI” PROVODITI DALJE, ODNOSNO I NAKON 2017. GODINE?

Na temelju članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, potpora za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” se može dodijeliti samo do 31. prosinca 2017. godine. Drugim riječima, trenutno otvoreni natječaj za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” („Narodne novine“, broj 98/2017) je posljednji te se mjera neće provoditi nakon 2017. godine sve do kraja Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.