Mjere

Mjera I.13. Potpora sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti

Namjena

Prilagodba ribolovnih aktivnosti ribolovnim mogućnostima

Tip operacije

  • Aktivnosti planiranja, razvoja, praćenja, evaluacije i upravljanja sustavima dodjele ribolovnih mogućnosti.

Korisnici

Tijela javne vlasti te ostale pravne ili fizičke osobe, udruženja ribara i organizacije proizvođača, koje sudjeluju u kolektivnom upravljanju sustava