Mjere

Mjera I.15. Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje ribolova zaštiti vrsta

Namjena

Smanjenje utjecaja ribolova na morski okoliš, poticanje postupne eliminacije odbačenog ulova te olakšavanje prijelaza na održivo iskorištavanje živih morskih bioloških resursa

Tip operacije

  • Ulaganja u opremu kojom se poboljšava selektivnost ribolovnih alata vezano uz veličinu ili vrstu;
  • Ulaganja u plovilo ili u opremu kojom se eliminira odbačeni ulov izbjegavanjem i smanjenjem slučajnog ulova komercijalnih stokova ili postupajući sa slučajnim ulovom koji treba iskrcati u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 1380/2013;
  • Ulaganja u opremu kojom se ograničavaju i, ako je to moguće, uklanjaju fizički i biološki učinci ribolova na ekosustav ili morsko dno;
  • Ulaganja u opremu kojim se štiti alat i ulov od sisavaca i ptica zaštićenih Direktivom Vijeća 92/43/ EEZ ili Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća pod uvjetom da se time ne ugrožava selektivnost ribolovnog alata i da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle tjelesne povrede grabežljivaca.

Korisnici

Vlasnici ribarskih plovila, ribari i udruženja ribara