Mjere

Mjera I.2. Savjetodavne usluge

Namjena

Poboljšanje cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata te promicanje održivog ribarstva

Tip operacije

  • Studije izvedivosti i savjetodavne usluge kojima se ocjenjuje održivost projekata koji su potencijalno prIhvatljivi za primanje potpore;
  • Pružanje stručnih savjeta o okolišnoj održivosti s naglaskom na ograničavanje i, ako je moguće, uklanjanje negativnih učinaka ribolovnih aktivnosti na morske, kopnene i slatkovodne ekosustave;
  • Pružanje stručnih savjeta o poslovnim strategijama i strategijama komercijalizacije.

Korisnici

Gospodarski subjekti, udruženja ribara, organizacije proizvođača i javnopravna tijela