Mjere

Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

Namjena

Ublažavanje učinaka klimatskih promjena i poboljšanje energetske učinkovitosti ribarskih plovila

Tip operacije

  • Ulaganja u opremu ili u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćujućih tvari ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila – ulaganja u ribolovne alate također su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;
  • Revizije i sustavi energetske učinkovitosti;
  • Studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate
    energetskoj učinkovitosti ribarskih plovila;

Korisnici

Vlasnici ribarskih plovila