Mjere

Mjera I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora

Namjena

Ublažavanje učinaka klimatskih promjena i poboljšanje energetske učinkovitosti ribarskih plovila

Tip operacije

  • Zamjena glavnih motora ribarskih plovila.

Korisnici

Vlasnici ribarskih plovila