Mjere

Mjera I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova

Namjena

Unaprjeđenje dodane vrijednosti ili kvalitete ulova.

Tip operacije

  • Ulaganja koja dodaju vrijednost proizvodima ribarstva, a posebno ona koja ribarima omogućuju samostalnu preradu, stavljanje na tržište i neposrednu prodaju vlastitog ulova;
  • Inovativna ulaganja na plovilu kojima se poboljšava kvaliteta proizvoda ribarstva.

Korisnici

Vlasnici ribarskih plovila i ribari