Mjere

Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloniŔta

Namjena

Povećanje kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanihĀ proizvoda, povećanje energetske učinkovitosti, doprinosĀ zaÅ”titi okoliÅ”a, poboljÅ”anje zaÅ”tite na radu i radnihĀ uvjeta te olakÅ”avanje usklađenosti s obvezom iskrcajaĀ cijelog ulova

Tip operacije

  • Ulaganja u postojeće ribarske luke, burze riba i iskrcajnaĀ mjesta, uključujući ulaganja u infrastrukturu;
  • Ulaganja u objekte za prikupljanje otpada (uključujućiĀ i morski otpad).

Korisnici

Lučke uprave/koncesionari sa pravom gradnje/upravljanjaĀ na tome području