Mjere

Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa

Namjena

Povećanje kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanje energetske učinkovitosti, doprinos zaštiti okoliša, poboljšanje zaštite na radu i radnih uvjeta te olakšavanje usklađenosti s obvezom iskrcaja cijelog ulova

Tip operacije

  • Ulaganja u postojeće ribarske luke, burze riba i iskrcajna mjesta, uključujući ulaganja u infrastrukturu;
  • Ulaganja u objekte za prikupljanje otpada (uključujući i morski otpad).

Korisnici

Lučke uprave/koncesionari sa pravom gradnje/upravljanja na tome području