Mjere

Mjera I.3. Partnerstva između znanstvenika i ribara

Namjena

Poticanje prijenosa znanja između znanstvenika i ribara

Tip operacije

  • Stvaranje mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja između jednog ili više neovisnih znanstvenih tijela i ribara ili jedne ili više organizacija ribara, u kojima mogu sudjelovati tehnička tijela;
  • Aktivnosti koje se provode u okviru mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja, uključujući aktivnosti prikupljanja i upravljanja podacima, studije, pilot-projekte, širenje znanja i rezultata istraživanja, seminare i najbolje prakse.

Korisnici

Javnopravna tijela, ribari, udruženja ribara, lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi) i nevladine organizacije