Mjere

Mjera I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda

Namjena

Doprinos diversifikaciji prihoda ribara

Tip operacije

  • Ulaganja u razvoj komplementarnih djelatnosti koje se odnose na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova, uključujući ulaganja u plovilo, udičarski turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova i obrazovne aktivnosti o ribolovu.

Korisnici

Ribari