Mjere

Mjera I.8. ZaŔtita zdravlja i sigurnost

Namjena

PoboljÅ”anje higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnihĀ uvjeta ribara

Tip operacije

Ulaganja u plovilo ili u individualnu opremu podĀ uvjetom da ta ulaganja nadilaze zahtjeve predviđeneĀ pravom Europske unije ili Republike Hrvatske.

Korisnici

Ribari ili vlasnici ribarskih plovila

DA LI U OKVIRU EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020. POSTOJI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE ZA KUPNJU RIBARSKIH PLOVILA?

U okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), tj. europskog fonda namijenjenog sektoru ribarstva za razdoblje 2014.-2020., a koji se trenutno provodi, ne postoji natječaj za dodjelu potpore za kupnju ribarskih plovila, tj. s obzirom da izgradnja/kupnja novih ribolovnih plovila ili uvoz ribolovnih plovila nisu prihvatljivi za dodjelu potpore kroz ovaj fond, natječaji za kupnju/izgradnju ribarskih plovila se neće provoditi.
Međutim, u okviru mjere I.8. ā€žZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€œ i mjere I.20. ā€žEnergetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjenaā€œ postoje natječaji za dodjelu potpore za ulaganja u postojeća ribarska plovila.

KOJI SU PREDMETI POTPORE U OKVIRU MJERE I.8. ā€žZAÅ TITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTā€œ I MJERE I.20. ā€žENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENAā€?

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. ā€œZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€ (ā€žNarodne novineā€œ, broj 88/2016) predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljÅ”anja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. ā€œEnergetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjenaā€ (ā€žNarodne novineā€œ, broj 88/2016) predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljÅ”anja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

DA LI SU U OKVIRU MJERE I.8. ā€žZAÅ TITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTā€œ PRIHVATLJIVI TROÅ KOVI NABAVE GPS I AIS UREĐAJA, SONARA TE RADARA ZA BROD?

ā€žGPSā€œ spada u ā€žMEOā€œ satelitski sistem komunikacije i prihvatljiv je troÅ”ak, ukoliko se isti neće koristiti za operacije povećanja ribolovnih kapaciteta plovila ili povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe.
Svi ribarski brodovi dužine 15 metara preko svega i viÅ”e moraju biti opremljeni automatskim sustavom identifikacije broda (AIS) klase A, a prihvatljivi troÅ”kovi u okviru mjere I.8. ā€œZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€ su ulaganja koja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Slijedom navedenoga, ā€žAISā€œ je neprihvatljiv troÅ”ak za ribarska plovila dužine 15 metara preko svega i viÅ”e, no budući da radi na VHF radio frekvenciji za plovila ispod 15 metara je prihvatljiv.
Sonar ili podvodni električni lokator je elektroakustični uređaj za traženje, otkrivanje i određivanje daljine, dubine i smjera te za identifikaciju podvodnih pokretnih i nepokretnih objekata kao Å”to su jata riba. Budući da se istim povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe, troÅ”ak je neprihvatljiv.
Radar je radio komunikacijski uređaj i sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. ā€œZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€ (ā€žNarodne novineā€œ, broj 88/2016) spada u prihvatljive troÅ”kove.

DA LI SU U OKVIRU MJERE I.8. ā€žZAÅ TITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTā€œ PRIHVATLJIVI TROÅ KOVI NABAVE UREĐAJA ZA DIZANJE SIDRA TE BRODSKE KABINE?

Uređaj za dizanje sidra je oprema za smanjenje ručnog dizanja teÅ”kih predmeta, i nije izravno povezana s ribolovnim aktivnostima. Slijedom navedenoga, uređaj za dizanje sidra je prihvatljiv troÅ”ak.
Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. ā€œZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€ prihvatljivi troÅ”kovi su zakloni na palubi i osuvremenjivanje kabina radi pružanja zaÅ”tite od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

NAKON DOBIVENE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA MJERU I.8. IMAMO RADOVE NA KABINI BRODA PA SE JAVLJAMO RADI PRIJAVE ā€žSKRIVENIH RADOVAā€œ. MOLIMO UPUTE PRIJE POČETKA RADOVA, Å TO NAM JE ČINITI?

Korisnik je dužan za sve radove ili montažu opreme koji se neće moći fizički provjeriti u redovnoj kontroli na terenu koja se provodi nakon podnoÅ”enja Zahtjeva za isplatu, a prije izdavanja Odluke o isplati, obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o provođenju navedenih aktivnosti, sedam dana prije početka samih radova ili montaže opreme, a kako bi se mogla izvrÅ”iti kontrola u fazi u kojoj su predmeti potpore vidljivi odnosno kako bi se predmeti potpore koji su odobreni Odlukom o dodjeli sredstava na temelju dostavljene dokumentacije mogli provjeriti i fizičkim uvidom u te predmete. U tu svrhu, dužni ste obavijest o predviđenom datumu i lokaciji početka radova ili montaže opreme te dostaviti putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr te obavezno navesti kontakt podatke na koje vas kontrolori Upravljačkog tijela mogu kontaktirati radi daljnjih dogovora i organizacije kontrole na terenu.

U KOJEM VREMENSKOM PERIODU, NAKON ZAHTJEVA ZA ISPLATU, MOŽEMO PREDVIDJETI DA BUDE ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA?

Zaprimljeni zahtjevi za isplatu obrađuju se u najkraćem mogućem roku, a isti ovisi o veličini, točnosti Ā i kompletnosti zahtjeva. Krajnji rok da korisnik u cijelosti primi ukupni iznos raspoloživih prihvatljivih javnih izdataka je 90 dana od dana kada je podnesen POTPUN zahtjev za isplatu u skladu s člankom 132 Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine.

KADA SE MOŽE OČEKIVATI RASPISIVANJE NOVIH NATJEČAJA ZA MJERE I.8. ā€žZAÅ TITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTā€œ I I.20. ā€žENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENAā€?

Vezano za mjeru I.8. ā€žZaÅ”tita zdravlja i sigurnostā€œ i mjeru I.20. ā€žEnergetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjenaā€œ, objava drugog natječaja za ove mjere nije predviđena do kraja 2017. godine. Å to se tiče druge mjere vezane uz energetsku učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena, a koja se odnosi na zamjenu motora ribarskih plovila (mjera I.21.), pokrenut je postupak objave pravilnika kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore. Nakon objave predmetnog pravilnika predviđena je i objava natječaja, a isto se očekuje krajem 2017. ili početkom 2018. godine.

Napominjemo također da se krajem ove godine priprema plan objave natječaja za 2018. godinu, a informacije o istom će biti dostupne na internet stranicama Upravljačkog tijela https://euribarstvo.hr/.