Mjere

Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost

Namjena

Poboljšanje higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara

Tip operacije

Ulaganja u plovilo ili u individualnu opremu pod uvjetom da ta ulaganja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Europske unije ili Republike Hrvatske.

Korisnici

Ribari ili vlasnici ribarskih plovila