Mjere

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Namjena

Naknada gubitaka ribarima koji su nastali zbog privremenih ograničenja ribolovnih aktivnosti proglašenih u svrhu obnove i očuvanja resursa.

Tip operacije

  • Privremena obustava ribolovne aktivnosti.

Korisnici

Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i ribari (članovi posade)