Mjere

Mjera II.1. Inovacije

Namjena

Poticanje inovacija u području akvakulture

Tip operacije

  • Ulaganja u razvoj tehničkih, znanstvenih ili organizacijskihĀ znanja u akvakulturnim uzgajaliÅ”timaĀ koji napose smanjuju učinak na okoliÅ” i ovisnostĀ o ribljem braÅ”nu i ulju, potiču održivo koriÅ”tenjeĀ resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinjaĀ ili olakÅ”avaju nove održive metode proizvodnje;
  • Ulaganja u razvoj ili uvođenje na tržiÅ”te novihĀ akvakulturnih vrsta dobrog tržiÅ”nog potencijala,Ā novih ili znatno poboljÅ”anih proizvoda, novih iliĀ poboljÅ”anih postupaka ili novih ili poboljÅ”anih upravljačkihĀ i organizacijskih sustava;
  • Ulaganja u ispitivanje tehničke ili ekonomske izvedivostiĀ inovativnih proizvoda ili postupaka.

Korisnici

Javno ili privatno znanstveno ili tehničko tijelo priznatoĀ od strane EU ili RH ili poduzeća u području akvakultureĀ u suradnji s tim tijelima