Mjere

Mjera II.1. Inovacije

Namjena

Poticanje inovacija u području akvakulture

Tip operacije

  • Ulaganja u razvoj tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koji napose smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja ili olakšavaju nove održive metode proizvodnje;
  • Ulaganja u razvoj ili uvođenje na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala, novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka ili novih ili poboljšanih upravljačkih i organizacijskih sustava;
  • Ulaganja u ispitivanje tehničke ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.

Korisnici

Javno ili privatno znanstveno ili tehničko tijelo priznato od strane EU ili RH ili poduzeća u području akvakulture u suradnji s tim tijelima