Mjere

Mjera II.10. Akvakultura koja osigurava zaštitu

Namjena

Poticanje razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša

Tip operacije

  • Kompenzacija za dodatne troškove i/ili izgubljeni prihod uslijed primjene metoda u akvakulturi koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima koji proizlaze iz označavanja područja mreže NATURA 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ
  • Sudjelovanje, s obzirom na troškove izravno povezane s njim, u ex-situ očuvanju i reprodukciji akvatičnih životinja, u okviru programa očuvanja i obnavljanja bioraznolikosti koje su izradila tijela javne vlasti ili koji su izrađeni pod njihovim nadzorom;
  • Kompenzacija za dodatne troškove i/ili izgubljeni prihod uslijed aktivnosti u akvakulturi koje uključuju očuvanje i poboljšanje okoliša, bioraznolikosti i upravljanja krajolikom i tradicionalnim obilježjima zona u akvakulturi.

Korisnici

Poduzeća u akvakulturi