Mjere

Mjera II.11. Mjere zaštite javnog zdravlja

Namjena

Naknada uzgajivačima mekušaca u slučaju privremene suspenzije ulova uzgojenih mekušaca koja je proglašena zbog zaštite javnog zdravlja

Tip operacije

  • Kompenzacija za uzgajivače mekušaca kada je suspenzija ulova zbog onečišćenja mekušaca prouzrokovana proliferacijom planktona koji proizvodi toksine ili prisutnošću planktona koji sadrži biotoksine.

Korisnici

Uzgajivači mekušaca