Mjere

Mjera II.12. Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

Namjena

Poticanje zdravlja i dobrobiti životinja u poduzećima u akvakulturi, s obzirom na prevenciju i biosigurnost.

Tip operacije

  • Aktivnosti kontrole i iskorjenjivanja bolesti u akvakulturi u skladu s uvjetima iz Odluke Vijeća 2009/470/EZ, uključujući nužne operativne troškove za ispunjavanje obveza iz plana iskorjenjivanja;
  • Ulaganja u razvoj opće najbolje prakse i najbolje prakse koja se posebno odnosi na vrste ili razvoj kodeksa ponašanja za biosigurnost ili zdravlje i potrebe dobrobiti životinja u akvakulturi;
  • Inicijative s ciljem smanjivanja ovisnosti akvakulture o veterinarskim lijekovima;
  • Veterinarske ili farmaceutske studije i širenje i razmjenu informacija i najboljih praksi u pogledu veterinarskih bolesti u akvakulturi, s ciljem promicanja odgovarajuće uporabe veterinarskih lijekova;
  • Aktivnosti uspostave i rada skupina za zaštitu zdravlja u sektoru akvakulture kako je priznat u RH;
  • Kompenzacija za uzgajivače mekušaca za privremenu suspenziju njihovih aktivnosti zbog iznimne masovne smrtnosti kada stopa smrtnosti premašuje 20 % ili kada gubici koji proizlaze iz suspenzije aktivnosti iznose više od 35 % godišnjeg prometa tog poduzeća, izračunanog na osnovi prosječnog prometa poduzeća u tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj su aktivnosti suspendirane.

Korisnici

Poduzeća u akvakulturi i javnopravna tijela