Mjere

Mjera II.13. Osiguranje stokova u akvakulturi

Namjena

Zaštita prihoda proizvođača u akvakulturi.

Tip operacije

  • Naknada za ekonomske gubitke uzrokovane prirodnim katastrofama ili elementarnim nepogodama ili iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za  koje gospodarski subjekt nije odgovoran ili bolestima u akvakulturi, kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran, ako je pojava tih okolnosti službeno proglašena od strane RH.

Korisnici

Poduzeća u akvakulturi