Mjere

Mjera II.5. Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za uzgajališta u akvakulturi

Namjena

Poboljšanje ukupnih rezultata i konkurentnosti uzgajališta u akvakulturi i smanjenje negativnih učinaka njihovih operacija na okoliš

Tip operacije

  • Aktivnosti uspostave upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za uzgajališta;
  • Aktivnosti savjetodavnih usluga tehničke, znanstvene, pravne, okolišne ili ekonomske prirode uzgajalištima, kao što su upravljačke potrebe kako bi akvakulturne farme bile usklađene sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim okolišnim zakonodavstvom kao i sa zahtjevima pomorskog prostornog planiranja, ocjenu utjecaja na okoliš iz Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 92/43/EEZ, upravljačke potrebe kako bi akvakulturne farme bile usklađene s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Unije vezanima uz zaštitu zdravlja i dobrobiti akvatičnih životinja ili zaštitu javnog zdravlja, standarde zdravlja i zaštite utemeljene na nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu Unije, strategije stavljanja na tržište i poslovanja.

Korisnici

Javnopravna tijela ili drugi subjekti odabrani u svrhu uspostave savjetodavnih usluga za uzgajališta, mala i srednja poduzeća u području akvakulture, organizacije u području akvakulture, uključujući organizacije proizvođača u akvakulturi i udruženja organizacija proizvođača u akvakulturi