Mjere

Mjera II.7. Povećanje potencijala lokaliteta za akvakulturu

Namjena

Razvoj lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu te smanjenje negativnog utjecaja operacija na okoliš

Tip operacije

  • Utvrđivanje i kartiranje najpovoljnijih područja za razvoj akvakulture i, prema potrebi, uzimajući u obzir postupke prostornog planiranja te utvrđivanje i kartiranje područja gdje bi akvakulturu trebalo isključiti kako bi se zadržala uloga takvih područja u funkcioniranju ekosustava;
  • Ulaganja u poboljšanje i razvoj pomoćnih objekata i infrastruktura potrebnih za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta i za smanjenje negativnog utjecaja akvakulture na okoliš, uključujući ulaganja u konsolidaciju zemljišta, opskrbu energijom ili upravljanje vodama;
  • Aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela iz članka 9. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ ili članka 16. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ, s ciljem sprečavanja ozbiljne štete akvakulturi;
  • Aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela nakon otkrivanja povećanog uginuća ili bolesti kako je definirano u članku 10. Direktive Vijeća 2006/88/EZ, a mogu obuhvatiti donošenje akcijskih planova za školjkaše s ciljem zaštite, obnove i upravljanja, uključujući podršku proizvođačima školjkašat za održavanje prirodnih ležišta školjkaša i slivnih područja.

Korisnici

Javnopravna tijela ili privatna tijela kojima su dodijeljene funkcije izvršavanja navedenih aktivnosti