Mjere

Mjera III.1. Pripremna potpora

Namjena

Potpora lokalnim inicijativama u izradi lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, tj. u pripremi za provedbu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

Tip operacije

  • Akcije osposobljavanja za lokalne dionike;
  • Studije predmetnih područja;
  • Troškove povezane s izradom strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, uključujući konzultantske troškove i troškove povezane s konzultacijama dionika u svrhu pripreme strategije;
  • Administrativne troškove (troškove rada i osoblja) organizacije koja se prijavljuje za pripremnu pomoć tijekom faze pripreme;
  • Potporu malim pilot-projektima.

Korisnici

Lokalne inicijative u ribarstvu – partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade lokalne razvojne strategije u ribarstvu tog područja

Razdoblje prihvatljivosti provedbe

Do prve polovice 2017. godine