Mjere

Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu

Namjena

Potpora održivom razvoju ribarstvenih i akvakulturinih područja kroz lokalni razvoj pod vodstvom zajednice

Tip operacije

  • Provedba odobrenih lokalnih strategija razvoja u ribarstvu kroz ulaganja i aktivnosti za dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture, poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje učinaka klimatskih promjena, promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu te jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima i pomorskim aktivnostima;
  • Tekući troškovi i animacija vezano uz provedbu lokalnih strategija razvoja u ribarstvu.

Korisnici

Lokalna zajednica, lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi)