Mjere

Mjera IV.2. Potpora za skladištenje

Namjena

Naknada za tehničke i financijske troškove nastale kod skladištenja proizvoda ribarstva namijenjenih za prehranu ljudi.

Tip operacije

  • Skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture.

Korisnici

Organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača

Razdoblje prihvatljivosti provedbe

Do kraja 2018. godine