Mjere

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Namjena

Poticanje ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Tip operacije

  • Ulaganja koja doprinose ┼ítednji energije ili smanjenju┬áutjecaja na okoli┼í, uklju─Źuju─çi obradu otpada;
  • Ulaganja koja unaprje─Ĺuju sigurnosti, higijene,┬ázdravstvenih i radnih uvjeta;
  • Ulaganja koja podupiru obradu ulova komercijalne┬áribe koja ne mo┼że biti namijenjena za prehranu ljudi;
  • Ulaganja koja su u vezi s preradom nusproizvoda┬ánastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;
  • Ulaganja koja su u vezi s preradom ekolo┼íkih┬áproizvoda akvakulture na temelju ─Źlanaka 6. i 7.┬áUredbe (EZ) br. 834/2007;
  • Ulaganja koja rezultiraju novim ili pobolj┼íanim proizvodima,┬ánovim ili pobolj┼íanim procesima, ili novim┬áili pobolj┼íanim sustavima upravljanja i organizacije.

Korisnici

Mala i srednja poduze─ça korisnici odobrenog ili registriranog┬áobjekta u poslovanju s hranom ┼żivotinjskog┬ápodrijetla za ┼żive ┼íkoljka┼íe i/ili proizvode ribarstva i┬áakvakulture

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU NA NATJE─îAJE?

Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natje─Źaja, du┼żan po┼ítivati sve zakonske i podzakonske propise koji su primjenjivi na te aktivnosti. Slijedom navedenoga, Natje─Źajem su definirani dokumenti koje je potrebno dostaviti u svrhu dokazivanja istog, a osim toga, Upravlja─Źko tijelo i Posredni─Źko tijelo, zadr┼żavaju pravo od korisnika zatra┼żiti i drugu dokumentaciju za potrebe postupaka odabira i odobravanja operacija te njihovih provjera.

ŠTO JE SA ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU?

Navedeni rokovi za podno┼íenje Zahtjeva za isplatu su definirani uzimaju─çi u obzir prve rokove trajanja natje─Źaja te ─çe se produljenje trajanja Natje─Źaja uzeti u obzir i kod rokova za dovr┼íenje operacija, tj. podno┼íenje Zahtjeva za isplatu.

KOJI JE ROK ZA DOBIVANJE ODLUKA O DOBIVANJU BESPOVRATNIH SREDSTAVA?

Odredbama Pravilnika definiran je postupak obrade Zahtjeva za potporu i dono┼íenja Odluka. Dinamika me─Ĺu ostalim ovisi o zaprimljenim Zahtjevima za potporu, tj. njihovom broju i opsegu. Tako─Ĺer, dono┼íenje Odluka ovisi o iznosu tra┼żene potpore koji se utvr─Ĺuje po zaprimanju svih Zahtjeva za potporu, tj. prema navedenome se utvr─Ĺuje da li ─çe se primijeniti ─Źlanak 14. ili ─Źlanak 15. Pravilnika.

┼áTO SU TKZ. ÔÇ×SKRIVENI RADOVIÔÇť?

Tzv. ÔÇťskriveni radoviÔÇŁ podrazumijevaju radove/primopredaju opreme koji se u kasnijoj fazi kontrole na terenu, a koja se obavezno provodi nakon zavr┼íetka operacije (nakon podno┼íenja Zahtjeva za isplatu, a prije isplate), ne mogu fizi─Źkim pregledom provjeriti. Primjer ÔÇťskrivenih radovaÔÇŁ je postavljanje elektri─Źnih instalacija. Bitno je napomenuti da potrebu kontrole ÔÇťskrivenih radovaÔÇŁ procjenjuje Upravlja─Źko tijelo koje obavlja kontrolu na terenu. Dakle, korisnik je obvezan, ukoliko ┼żeli za takve tro┼íkove ostvariti pravo na potporu, najaviti Upravlja─Źkom tijelu kada i koje ÔÇťskrivene radoveÔÇŁ koji se ne─çe mo─çi provjeriti u kasnijoj fazi planira provoditi, na na─Źin i u rokovima kako je definirano Pravilnikom (─Źlanak 9. stavak 12.). Sukladno najavi, Upravlja─Źko tijelo procjenjuje da li je i za koje radove potrebno provesti kontrolu na terenu.
Korisnik je obvezan o istome obavje┼ítavati Upravlja─Źko tijelo i prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava. Naime, prihvatljivi su tro┼íkovi koji su nastali od 1. sije─Źnja 2015. godine, ali pod uvjetom da ih je mogu─çe ili provjeriti kontrolom na terenu u kasnijoj fazi (prije isplate) ili da su bili predmet ranije kontrole (u fazi kada ih je bilo mogu─çe fizi─Źki provjeriti). Radovi/primopredaja opreme koji su nastali u razdoblju prihvatljivosti (nakon 1. sije─Źnja 2015. godine), ali ih vi┼íe nije mogu─çe kontrolom na terenu provjeriti (npr. elektri─Źne instalacije su postavljene u o┼żujku 2015. godine), nisu prihvatljiv tro┼íak u smislu Pravilnika i Natje─Źaja.

UKOLIKO KORISNIK PLANIRA NABAVITI DVA SPECIJALIZIRANA VOZILA ISTIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA, DA LI SU ZA SVAKO VOZILO POTREBNE PO TRI PONUDE POSEBNO (UKUPNO ŠEST PONUDA) ILI SU DOVOLJNE TRI PONUDE UKUPNO?

Prihvatljivi su i jedan i drugi na─Źin provedbe nabave.

DA LI ROBA KOJA SE NABAVLJA, A KOJA JE PREDMET POTPORE, MORA BITI NOVA?

Pravilnikom je definirano da roba koja se nabavlja, a koja je predmet potpore, mora biti nova, tj. nisu prihvatljivi rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni ure─Ĺaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog.

DA LI U SLU─îAJU PROLASKA NA NATJE─îAJU TE NAKNADNIM ODUSTAJANJEM (IZ BILO KOJEG RAZLOGA), POSTOJI ZABRANA JAVLJANJA NA BUDU─ćE NATJE─îAJE?

U slu─Źaju prolaska na Natje─Źaju te naknadnim odustajanjem, ne postoji niti jedna odredba koja ─çe biti prepreka ili zabrana na javljanje na budu─çe Natje─Źaje u okviru ove mjere.

DA LI JE PRIHVATLJIVO PRIJAVITI PROJEKT SA ISTIM AKTIVNOSTIMA NA DVA NATJE─îAJA, U OKVIRU MJERE IV.3. ÔÇ×STAVLJANJE NA TR┼ŻI┼áTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTUREÔÇť I MJERE IV.4. ÔÇ×PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTUREÔÇť?

Aktivnosti/ulaganja za koje se tra┼żi potpora moraju biti prihvatljivi temeljem pojedinog pravilnika kojim je svaka od mjera definirana, tj. moraju biti udovoljeni svi uvjeti i kriteriji definirani tim pravilnicima, za pojedinu mjeru. Udovoljavanje uvjeta i kriterija, pa tako i odredbe o dvostrukom financiranju, provjerava se u okviru postupaka odabira i odobravanja operacija. Slijedom navedenoga, ukoliko se utvrdi da uvjeti nisu zadovoljeni, nije mogu─çe ostvariti pravo na potporu.

ZA┼áTO SE TRA┼ŻI PRESLIKA RJE┼áENJA O UPISU?

Preslika rje┼íenja o upisu ili izvadak iz odgovaraju─çeg registra/upisnika sukladno posebnim propisima o registraciji/upisu se dostavlja u svrhu utvr─Ĺivanja odgovaraju─çe registracije predmeta poslovanja korisnika te se ovisno o obliku korisnika (obrt, pravna osoba, udruga itd.) dostavlja odgovaraju─çi dokument (preslika rje┼íenja o upisu u sudski registra, izvadak iz obrtnog registra itd.).

DA LI KORISNICI POTPORE IMAJU OBVEZU IZVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA OPERACIJE NAKON ZADNJE PRIMLJENE UPLATE FINANCIJSKIH SREDSTAVA?

Korisnici nemaju obvezu izvje┼ítavanja o rezultatima operacije nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Me─Ĺutim, korisnici i nakon zavr┼íetka operacije, tj. nakon zadnje primljene uplate imaju odre─Ĺene obveze. Me─Ĺu ostalim, obvezni su omogu─çiti kontrolu na terenu u razdoblju od 5 godina nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava, a koja mo┼że, ovisno o predmetu potpore, obuhva─çati i kontrolu odr┼żivosti operacije za koju je ostvarena potpora (npr. kontrolom se mo┼że provjeravati da li operacija uistinu doprinosi ostvarenju ciljeva za koje je dodijeljena potpora). Tako─Ĺer, korisnik je du┼żan u navedenom razdoblju, ovisno o predmetu potpore, provoditi mjere informiranja i promid┼żbe. Osim navedenoga, korisnik je du┼żan ─Źuvati i omogu─çiti dostupnost dokumentacije vezane uz operaciju za koju je ostvario pravo na potporu, najmanje 2 godine od 31. prosinca nakon predaje ra─Źuna u kojima su uklju─Źeni zavr┼íni tro┼íkovi operacije (o po─Źetku roka korisnika obavje┼ítava Upravlja─Źko tijelo).

DA LI U DOKUMENTACIJI ZA PRIJAVU NA NATJE─îAJ KORISNIK MORA DOSTAVITI BON-2/SOL-2?

Korisnik mora prilo┼żiti BON-2/SOL-2 podatke o solventnosti, izdane od svih banaka u kojima ima otvoren ra─Źun i koji se nalaze na popisu u Izvatku iz Jedinstvenog registra ra─Źuna poslovnih subjekata,neovisno o pravnom obliku. Ra─Źun korisnika ne smije biti blokiran u trenutku isho─Ĺenja podataka.

DA LI I OBRT POPUNJAVA IZJAVU RAZVRSTAVANJE PODUZETNIKA S OBZIROM NA VELI─îINU?

Izjavu popunjavaju svi korisnici osim ako je druga─Źije u Natje─Źaju navedeno. Naime, poduzetnikom se smatra svaka fizi─Źka osoba, obrt ili pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku.

KOJI SU POSTUPCI PROVEDBE NABAVE?

Postupci provedbe nabave su definirani Prilogom II. Natje─Źaja i primjenjuju se jednako na sve korisnike, neovisno o pravnom obliku. Ukoliko je nabava prethodno provedena, korisnik mo┼że dostaviti pripadaju─çi ra─Źun, ali je du┼żan pribaviti jo┼í dvije ponude, va┼że─çe u trenutku podno┼íenja Zahtjeva za potporu, na na─Źin kako je definirano u Prilogu II. za predmete nabave vrijednosti ve─çe od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

DA LI SU U OKVIRU MJERE IV.4. ÔÇťPRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTUREÔÇŁ PRIHVATLJIVA ULAGANJA U PLOVILO?

U okviru mjere IV.4. ÔÇťPrerada proizvoda ribarstva i akvakultureÔÇŁ nisu prihvatljiva ulaganja u plovilo ve─ç se ista odnosi na ulaganja vezana uz proces prerade proizvoda ribarstva i akvakulture i to pod uvjetom da korisnik ima registriranu djelatnost prerade te da je subjekt u poslovanju s hranom koji je korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima.

DA LI JE U SKLOPU MJERE IV.4. ÔÇ×PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTUREÔÇť MOGU─ćE NABAVLJATI OPREMU PUTEM LEASINGA?

─îlankom 5. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i na─Źinu dodjele potpore u ovkiru mjere IV.4. ÔÇťPrerada proizvoda ribarstva i akvakultureÔÇŁ definirano je da je prihvatljiv tro┼íak i stjecanje strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tr┼żi┼íne vrijednosti imovine, izuzev tro┼íkova vezanih uz ugovore o leasingu, kao ┼íto je mar┼ża davatelja leasinga i tro┼íkovi osiguranja (─Źlanak 7. Pravilnika).

KOJA SU ULAGANJA U PRERADU PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE PREDMETI POTPORE I KOJI SU UVJETI?

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, tj. ulaganja u objekte za preradu i popratne aktivnosti navedene u ─Źlanku 4. Pravilnika, pod uvjetom da je korisnik registriran za djelatnost prerade te da je korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu prema posebnim propisima.

KOJI SU KRITERIJI ZA ODABIR OPERACIJA U OKVIRU MJERE IV.4. ÔÇ×PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTUREÔÇť?

Kriteriji za odabir operacija nisu kriteriji prihvatljivosti ve─ç kriteriji kojima se dodjelom bodova daje prednost odre─Ĺenim operacijama sukladno prioritetima definiranim Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. onim operacijama koje ─çe najvi┼íe doprinijeti zadanim ciljevima.

TREBA LI UGOVOR O NAJMU KOJIM KORISNIK DOKAZUJE DA IMA PRAVO KORISTITI ODREĐENI OBJEKT BITI UPISAN U ZEMLJIŠNE KNJIGE U TRENUTKU PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU?

Ugovor o najmu mo┼że, ali ne mora biti upisan u zemlji┼íne knjige, ali pod uvjetom da korisnik mo┼że dokazati da ima pravo, tj. da je najmodavac suglasan da se na objektu u najmu obavlja, npr. rekonstrukcija od strane najmoprimca.

KADA SE DOSTAVLJAJU GODI┼áNJI FINANCIJSKI IZVJE┼áTAJI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJE─îAJ U OKVIRU MJERE IV.4. ÔÇ×PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTUREÔÇť?

Korisnik mo┼że dostaviti financijske izvje┼ítaje za 2014. godinu, a naknadna dostava izvje┼ítaja za 2015. godinu ─çe ovisiti o samom poslovnom planu, tj. dostava istog i/ili a┼żuriranje poslovnog plana sukladno tome se mo┼że zatra┼żiti od korisnika ukoliko se tijekom ekonomskih analiza za to uka┼że potreba.

DA LI JE ISPUNJEN KRITERIJ IZ ČLANKA 6. STAVKA 2. PRAVILNIKA UKOLIKO JE KORISNIK KUPIO 2015. GODINE DOSTAVNO VOZILO, U KOJI BI, NAKON PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU UGRADIO I HLADNJAČU?

Fizi─Źki zavr┼íena ili u cijelosti provedena operacija je operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvr┼íena sva pla─çanja vezana uz tu operaciju. U primjeru koji navodite se operacijom smatra kupnja i/ili opremanje specijaliziranog vozila namijenjenog za prijevoz vlastitih proizvoda i/ili vozila koje se koristi u prera─Ĺiva─Źkim pogonima. Specijalizirano vozilo u ovom slu─Źaju je vozilo dodatno opremljeno hladnja─Źom, ┼íto zna─Źi da ukoliko u trenutku podno┼íenja zahtjeva za potporu ve─ç ranije kupljeno vozilo nije opremljeno hladnja─Źom i nije stavljeno u funkciju kao specijalizirano vozilo, operacija se ne smatra fizi─Źki zavr┼íenom i u cijelosti provedenom te se kriterij iz ─Źlanka 6. stavka 2. Pravilnika smatra ispunjenim.

U KOJEM SLU─îAJU SE DOSTAVLJA DOKUMENTACIJA ZA ULAGANJA U OPREMANJE OBJEKATA ZA PRERADU?

Sukladno odredbama Natje─Źaja, za ulaganja iz ─Źlanka 4. stavka 1. to─Źke b) Pravilnika, tj. za ulaganja u opremanje objekata za preradu, dokumentacija se dostavlja isklju─Źivo u slu─Źaju kada se ugradnjom navedene opreme (koja je predmet potpore) pove─çava kapacitet prerade tog objekta. Drugim rije─Źima, ukoliko ulaganjem/zahvatom ne pove─çavate kapacitet objekta, nije potrebno ishoditi nikakav akt vezano uz Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoli┼í te slijedom toga nije potrebna ni prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolo┼íku mre┼żu za to ulaganje/opremanje.
Sukladno odredbama Natje─Źaja, u slu─Źaju nabave/ulaganja u pokretnu opremu (npr. specijalno vozilo), opreme koja se ne ugra─Ĺuje u objekt te opremanje na otvorenom nije potrebno dostaviti dokumentaciju iz to─Źke 12. Priloga I. Natje─Źaja. Me─Ĺutim, potrebno je voditi ra─Źuna o odredbama Priloga II. Natje─Źaja, tj. o dokumentaciji koja je potrebna u svrhu dobivanja ponude za odre─Ĺenu nabavu (tehni─Źka specifikacija opreme, tro┼íkovnici planiranih radova, tehnolo┼íki projekti, nacrti, situacije, geodetske podloge i sli─Źno), a tip dokumentacije ─çe ovisiti o predmetu nabave.

KOME SE MOGU UPUTITI PITANJA VEZANA UZ PROVEDBU EU FONDOVA U RIBARSTVU?

Sva pitanja vezana uz provedbu EU fondova u ribarstvu mo┼żete uputiti na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr . ┼áto se ti─Źe individualnih konzultacija za konkretne projekte, navedeno nije praksa jer se ove mjere provode putem javnog natje─Źaja i sukladno postupcima koji su definirani pripadaju─çim pravilnikom, a ─Źime se osigurava da svi sudionici natje─Źaja/korisnici imaju jednaka prava i jednake mogu─çnosti za ostvarivanje prava na potporu, tj. da se niti jedan korisnik ne stavlja u povoljniji polo┼żaj u odnosu na ostale. Pomo─ç korisnicima se osigurava kroz radionice u okviru kojih se korisnicima dodatno poja┼ínjavaju postupci i na─Źin ostvarivanja prava na potporu.

NATJE─îAJ ZA MJERU IV.4. ÔÇ×PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTUREÔÇť TRAJE DO 01. STUDENOGA 2017. GODINE, S OBZIROM DA JE TO BLAGDAN, ┬áMOLIMO INFORMACIJU PREBACUJE LI SE TAJ ROK NA 02. STUDENOGA 2017. GODINE?

Na─Źin ra─Źunanja rokova u kojem se u slu─Źaju da je dan isteka roka ujedno i neradni dan te se isti prebacuje na prvi sljede─çi radni dan, se primjenjuje u slu─Źajevima kada se razdoblje propisuje brojem dana. U slu─Źaju kada je kao krajnji rok propisan to─Źan datum, a koji je ujedno i neradni dan, navedeno se ne primjenjuje. Drugim rije─Źima, u predmetnom Natje─Źaju je Zahtjev za potporu potrebno podnijeti najkasnije sa datumom 01. studeni 2017. godine da bi se isti smatrao pravovremenim.