Mjere

Mjera VI.2. Prikupljanje podataka

Namjena

Poboljšanje prikupljanja, korištenja i upravljanja podacima u ribarstvu

Tip operacije

  • Prikupljanje i korištenje podataka te upravljanje njima u svrhu znanstvene analize i provedbe ZRP-a;
  • Nacionalni, međudržavni i podnacionalni višegodišnji programi uzorkovanja pod uvjetom da se odnose na stokove obuhvaćene ZRP-om;
  • Praćenje komercijalnog i rekreacijskog ribolova na moru, uključujući i praćenje prilova morskih organizama, kao što su morski sisavci i ptice;
  • Istraživačke analize na moru;
  • Sudjelovanje predstavnika država članica i regionalnih tijela na regionalnim koordinacijskim sastancima, na sastancima regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom kojih je Unija ugovorna stranka ili promatrač ili na sastancima međunarodnih tijela odgovornih za pružanje znanstvenih savjeta;
  • Poboljšanje sustava prikupljanja podataka i upravljanja podatcima i provedba pilot-studija za poboljšanje postojećih sustava prikupljanja podataka i upravljanja podatcima.

Korisnici

Javno tijelo nadležno za prikupljanje i upravljanje podacima u ribarstvu u RH