Mjere

Mjera VI.2. Prikupljanje podataka

Namjena

PoboljÅ”anje prikupljanja, koriÅ”tenja i upravljanja podacimaĀ u ribarstvu

Tip operacije

  • Prikupljanje i koriÅ”tenje podataka te upravljanjeĀ njima u svrhu znanstvene analize i provedbe ZRP-a;
  • Nacionalni, međudržavni i podnacionalni viÅ”egodiÅ”njiĀ programi uzorkovanja pod uvjetom da seĀ odnose na stokove obuhvaćene ZRP-om;
  • Praćenje komercijalnog i rekreacijskog ribolova naĀ moru, uključujući i praćenje prilova morskih organizama,Ā kao Å”to su morski sisavci i ptice;
  • Istraživačke analize na moru;
  • Sudjelovanje predstavnika država članica i regionalnihĀ tijela na regionalnim koordinacijskim sastancima,Ā na sastancima regionalnih organizacija zaĀ upravljanje ribarstvom kojih je Unija ugovornaĀ stranka ili promatrač ili na sastancima međunarodnihĀ tijela odgovornih za pružanje znanstvenihĀ savjeta;
  • PoboljÅ”anje sustava prikupljanja podataka i upravljanjaĀ podatcima i provedba pilot-studija za poboljÅ”anjeĀ postojećih sustava prikupljanja podatakaĀ i upravljanja podatcima.

Korisnici

Javno tijelo nadležno za prikupljanje i upravljanje podacimaĀ u ribarstvu u RH