Pravilnici i Natječaji

NOVI Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.7. “Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta”

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 9. ožujka 2023. godine, a traje do 3. travnja 2023. godine.

Predmet potpore u okviru Natječaja su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnog centra za žive školjkaše i/ili odobrenog objekta za pročišćavanje živih školjkaša

Mjera II.7. Povećanje potencijala lokaliteta za akvakulturu

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

Vodiči i upute