Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 23. veljače 2019. godine, a traje do 1. srpnja 2019. godine.

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

 

Vodiči i upute