Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 13. siječnja 2022. godine, a traje do 28. veljače 2022. godine.

Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

NAPOMENA: “Izjava o izdacima EUR” se koristi za zahtjeve za isplatu kod kojih su sva plaćanja izdataka izvršena u eurima, i eventualno stranoj valuti (nema plaćanja izvršenih u kunama), a “Izjava o izdacima HRK-EUR” za zahtjeve za isplatu kod kojih postoje plaćanja izvršena u kunama.

Vodiči i upute