Pravilnici i Natječaji

NOVI Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 27. veljače 2021. godine, a traje do 1. srpnja 2021. godine.

NOVI Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

Vodiči i upute