Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. “Pripremna potpora”

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. listopada 2015. godine, a traje do 31. prosinca 2016. godine.

Pravilnici i natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. “Pripremna potpora”

Mjera III.1. Pripremna potpora

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Listopad 2015.:

Srpanj 2016.:

Obrasci

Vodiči i upute

Vodič za korisnike mjera III.1. Pripremna potpora