Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” za razdoblje 2017.-2020.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 25. svibnja 2017. godine, a traje do 1. rujna 2017. godine.

Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

Vodiči i upute

Radionice