Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere “Produktivna ulaganja u akvakulturu”

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 23. travnja 2016. godine, a traje do 16. srpnja 2016. godine.

Pravilnici i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere “Produktivna ulaganja u akvakulturu”

Rang lista PA.16

Mjera II.2./ II.3./ II.4. Produktivna ulaganja u akvakulturu

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

Vodiči i upute