Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” (prvi krug)

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. prosinca 2015. godine, a traje do 1. veljače 2016. godine.

Obavještavaju se svi zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 137/2015 objavljeni Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” i u “Narodnim novinama” broj 138/2015 Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti.

U okviru ove mjere, pravo na potporu za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti mogu ostvariti vlasnici ribarskih plovila koja obavljaju ribolov u segmentima gospodarskog ribolova na moru obuhvaćenim važećim Akcijskim planom iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 o Zajedničkoj ribarstvenoj politici, a koji se izrađuje temeljem i sastavni je dio godišnjih izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote. Akcijski plan se nalazi u Prilogu I. Pravilnika.

Pravilnik se provodi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istim su propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično.

Mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“

Natječaj i izmjene natječaja

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Obrasci

Zahtjev za isplatu-mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti (NN 138/2015)

Vodiči i upute