Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore za mjeru I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” za plivaričarski ribolov za svibanj 2015.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 10. prosinca 2015. godine, a traje do 31. prosinca 2015. godine.

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore za mjeru I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” za plivaričarski ribolov za svibanj 2015.

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Natječaj i izmjene natječaja

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Vodiči i upute

607