Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – KOMPENZACIJA”

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. studenoga 2022. godine, a traje do 19. prosinca 2022. godine.

Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

Vodiči i upute