Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19” okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2020. godine

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 1. prosinca 2020. godine, a traje do 31. prosinca 2020. godine.

Privremena obustava plivaričarskog ribolova radi pandemije COVID-19 u razdoblju od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. godine

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Obrasci