Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19” okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 18. travnja 2020. godine, a traje do 1. svibnja 2020. godine.

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Obrasci