Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19” pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 16. svibnja 2020. godine, a traje do 15. lipnja 2020. godine.

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Obrasci