Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19” pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 18. travnja 2020. godine, a traje do 16. svibnja 2020. godine.

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Obrasci