Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 16. siječnja 2019. godine, a traje do 14. veljače 2019. godine.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače 2019. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Obrasci